TIN TỨC‎ > ‎TIN KHẮC DẤU‎ > ‎

Mội vài điều và khắc dấu tròn

đăng 01:27 27 thg 11, 2016 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 01:28 27 thg 11, 2016 ]

Khắc dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào sẽ có giá trị pháp lý trong các văn bẳn pháp luật, con dấu tròn sẽ chỉ được sử dụng khi nào? Và con dấu vuông sẽ chỉ được dùng trong trường hợp nào?…Đây cũng chính là những câu hỏi gặp phải nhiều thắc mắc của các bạn nhất trong thời gian gần đây.

Bài viết này công ty tư vấn luật Bravolaw sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về giá trị pháp lý của các loại con dấu này trong các văn bản pháp luật, cũng như trong từng trường hợp cụ thể nào sẽ sử dụng con dấu tròn, trường hợp cụ thể nào có thể sử dụng con dấu vuông.

Con dấu doanh nghiệp là gì? Vai trò của con dấu đối với doanh nghiệp

Con dấu doanh nghiệp là một dấu hiệu vô cùng đặc biệt, không giống nhau, nhằm phân biệt được giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

Có thể nói rằng, con dấu sẽ là một trong số những tài sản quý giá nhất đối với một doanh nghiệp, bởi theo truyền thống văn hóa giao dịch các văn bản, và các hợp đồng của doanh nghiệp chỉ có giá trị pháp lý chỉ khi nó được đóng dấu. Tuy nhiên, giá trị của những con dấu hiện nay không còn rõ nét như trước, bởi từ ngày 01/7/2015, khi Luật doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực, thì doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng con dấu (nghĩa là doanh nghiệp có quyền có được nhiều hơn 01 con dấu)

Con dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào được đăng ký với các cơ quan nhà nước thì con dấu đó sẽ có giá trị pháp lý

Trước ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu phải tuân theo Luật doanh nghiệp 2005, nghĩa là hình thức và nội dung con dấu phải theo quy định của Chính phủ (Nghị định 58/2001/NĐ-CP và Thông tư 21/2012/TT-BCA)

Tại các văn bản hướng dẫn về mẫu con dấu này, thì con dấu doanh nghiệp phải là con dấu tròn. Mẫu con dấu tròn này phải tuân thủ theo quy định tại các văn bản này mới có giá trị pháp lý.

Từ sau ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014, nghĩa là hình thức và nội dung, số lượng con dấu do doanh nghiệp tự quyết định nhưng phải đảm bảo các nội dung về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Trứơc khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, trong Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 cũng có quy định:

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

b) Số lượng con dấu.

c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Mu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Như vậy, đồng nghĩa rằng, từ ngày 01/7/2015, mỗi con dấu của doanh nghiệp dù là dấu tròn hoặc dấu vuông đều có những giá trị pháp lý nếu doanh nghiệp có làm một số các thủ tục thông báo mẫu con dấu với các cơ quan đăng ký kinh doanh để có thể được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Một số lưu ý đối với việc quản lý sử dụng con dấu cho các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015

– Trường hợp tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp thì không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký. Trường hợp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

Trong cả 2 trường hợp này, chỉ có con dấu tròn mới có giá trị pháp lý.

– Trường hợp làm mới con dấu theo quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 thì phải nộp lại con dấu cũ và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Trong trường hợp này, con dấu mới được làm là dấu tròn hay dấu vuông đều có giá trị pháp lý.

– Trường hợp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định mới, đồng thời phải thông báo việc mất này cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận mẫu con dấu.

Trong trường hợp này, con dấu mới được làm là dấu tròn hay dấu vuông đều có giá trị pháp lý.

Thói quen của các doanh nghiệp dẫn đến hiểu lầm

Do ảnh hưởng của các quy định cũ đã quá lâu nên việc thích nghi với các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 cần phải có thời gian nhất định. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn còn tư tưởng rằng chỉ có dấu tròn mới có giá trị pháp lý, còn dấu vuông thì không.

Nếu bạn đang có bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn hay liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!

Comments