TIN TỨC‎ > ‎TIN KHẮC DẤU‎ > ‎

Con dấu tròn trong luật Doanh Nghiệp

đăng 01:23 27 thg 11, 2016 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 01:24 27 thg 11, 2016 ]
So với Luật doanh nghiệp năm 2005 thì Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015) có khá nhiều quy định thông thoáng hơn đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó, tháo gỡ phần nào những khó khăn và mở ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 về con khắc dấu tròn của doanh nghiệp là một trong những điểm mới đáng kể. Điều 44, Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

THỨ NHẤT: HÌNH THỨC, NỘI DUNG CỦA CON DẤU DOANH NGHIỆP

So với Luật doanh nghiệp năm 2005: “Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ” thì Luật doanh nghiệp mới đã thay đổi hoàn toàn quy định này khi trao hoàn toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp; miễn là trên con dấu của mình doanh nghiệp đáp ứng được hai nội dung là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con dấu của doanh nghiệp có thể có các hình dạng khác nhau: vuông, tròn, tam giác, tứ giác,…; kích thước: to, nhỏ và trên con dấu có các thông tin khác ngoài tên, mã số doanh nghiệp hay không đều do doanh nghiệp tự quyết định và đều được coi là hợp pháp. Tuy pháp luật trao quyền tự chủ trong việc quyết định hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp cũng cần lưu ý không sử dụng những hình ảnh, thông tin vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc hay quy định của các cơ quan nhà nước.

THỨ HAI: SỐ LƯỢNG CON DẤU

Nếu ở Luật doanh nghiệp năm 2005: “Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai” thì với Luật doanh nghiệp mới, doanh nghiệp bên cạnh việc quyết định nội dung, hình thức của con dấu còn được quyền quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp mình. Trong trường hợp có nhiều con dấu, doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu của doanh nghiệp mình như khi doanh nghiệp chỉ có một con dấu. Sự thay đổi này phù hợp với quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi Luật doanh nghiệp năm 2014 cho phép “công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

THỨ BA: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CON DẤU

Nếu như trước ngày 1/7/2015 doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu của mình với cơ quan Công an thì từ khi Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng.

Trên đây là những thay đổi trong quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 so với Luật doanh nghiệp năm 2005 về con dấu của doanh nghiệp. Những điểm mới trên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh nói chung; việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu của pháp nhân nói riêng mà Luật doanh nghiệp năm 2014 thể hiện.

Trên đây là tư vấn của công ty NAM PHUONG GROUP về Quy định về con dấu trong luật doanh nghiệp 2014. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.


Comments