Khắc dấu vuông
HỘP DẤU TỰ ĐỘNG - T411
Kích thước Max 22x58 mm
Màu sắc Đỏ, Xanh, Vàng, Đen, Trắng
Mã số T-411
Giá:  VNĐ

ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.
Thẻ mực: T-411HỘP DẤU TỰ ĐỘNG - T211

Kích thước Max 14x38 mm
Màu sắc Đỏ, Xanh, Vàng, Đen, Trắng
Mã số T-2.11
Giá VNĐ

ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.

Thẻ mực: T-211HỘP DẤU TỰ ĐỘNG - T244
Kích thước Max 14x44 mm
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số T-2.44
Giá  VNĐ


ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.

Thẻ mực: T-244

Comments